• Contacte

Lafuente Sancho, Javier

president de l’Associació Catalana d’Universitats Públiques (ACUP) i rector de la Universitat Autònoma de Barcelona (UAB)

Javier Lafuente Sancho és president de l’Associació Catalana d’Universitats Públiques i rector de la Universitat Autònoma de Barcelona (UAB).

Catedràtic d’Enginyeria Química del Departament d’Enginyeria Química, Biològica i Ambiental de la UAB, es va llicenciar en Ciències Químiques, en l’especialitat de Química Tècnica, l’any 1982, i doctorar en Enginyeria Química amb qualificació cum laude el 1988. Ha fet estades de recerca al Massachusetts Institute of Technology, a la Universitat de Califòrnia i a l’Illinois Institute of Technology.

Ocupa el càrrec de director del Centre Tecnològic per al Tractament Integral de les Emissions Gasoses, Efluents Líquids i Residus Sòlids (BIO-GLS), que forma part de la xarxa TECNIO, i de cap del grup de recerca consolidat de Tractament Biològic d’Efluents Líquids i Gasosos, Eliminació de Nutrients, Olors i Compostos Orgànics Volàtils (GENOCOV). El grup de recerca que encapçala s’ha especialitzat en el desenvolupament de sistemes de tractament biològic d’efluents líquids, sòlids i gasosos.

És autor de 141 publicacions en revistes indexades amb més de 3.500 citacions i un índex h de 35, i ha dirigit la majoria dels més de seixanta projectes de recerca nacionals, europeus i amb empreses en què ha participat. A més, ha dirigit dotze tesis doctorals i nombrosos projectes de final de carrera. D’altra banda, ha creat dues empreses derivades (spin-off) de caràcter ambiental per a l’aplicació de tecnologies capdavanteres al tractament d’efluents.

Anteriorment, va exercir de director del Departament d’Enginyeria Química (2004-2010) i vicerector d’Innovació i de Projectes Estratègics (2016-2020). També va ser coordinador de la titulació d’Enginyeria Química i delegat del rector a l’Escola Universitària Politècnica de Medi Ambient (EUPMA) de Mollet del Vallès. A més, va formar part de les comissions d’Economia i d’Organització i de Relacions Internacionals del Consell de Govern de la UAB. És membre de diferents comissions d’avaluació de professorat i de projectes de recerca.