• Contacte

Nadal Vicens, Tània

vicepresidenta del Consell Social de la Universitat Autònoma de Barcelona (UAB)

Tània Nadal Vicens és presidenta del Consell Social de la Universitat Autònoma de Barcelona (UAB).