• Contacte

Peguera Carré, Maria Carme

exalumna de la Universitat de Lleida (UdL) en modalitat dual

Maria Carme Peguera Carré és investigadora en formació de la Universitat de Lleida (UdL), doctoranda del programa de Tecnologia Educativa.

És graduada en Educació Primària Dual especialitat d’Educació Física per la UdL (2016) i màster en Psicopedagogia per la Universitat de Barcelona (UB) (2017).

L’any 2018, va exercir com a docent del Departament d’Educació. Va ser assistent docent durant la formació inicial i professora associada del Departament de Pedagogia, amb encàrrecs vinculats a la formació en estratègies d’Integració teoria-pràctica en el Grau d’Educació Primària-dual: desenvolupament de textos reflexius i metodologia d’anàlisi videogràfic de l’actuació educativa.

Forma part de l’equip de recerca COMPETECS (Competències, Tecnologia, Educació i Societat – 2017 SGR 1700) en el marc del qual participa en diferents projectes de recerca sobre la formació inicial docent i en les publicacions associades. La seva recerca predoctoral es situa en la didàctica de la indagació en l’àmbit curricular de les Ciències Experimentals en la formació inicial docent-dual.