• Contacte

Carbonell Santacana, Ramon

president del Consell Social de la Universitat Politècnica de Catalunya (UPC)

Ramon Carbonell Santacana és, des del setembre de 2013, president del Consell Social de la Universitat Politècnica de Catalunya (UPC).

Nascut a Terrassa l’any 1967, és enginyer industrial per la UPC i MBA per ESADE-Universitat Ramon Llull (URL). També va cursar el Programa d’Alta Direcció d’Empreses (PADE) a l’Escola de Negocis IESE.

Des del setembre de 2015 és CEO d’AUSA, grup industrial multinacional, fabricant global de vehicles compactes per al moviment de materials i el manteniment vial que exporta el 70% de la seva facturació.

A més, és membre de la Junta Directiva de la fundació Mútua Terrassa, entitat de benefici social que treballa amb la missió de servei a les persones, anticipant i resolent situacions i problemes relacionats amb la salut, l’autonomia personal o el benestar, així com membre del Consell d’Administració de MAT Holding, grup industrial multinacional dedicat a desenvolupar i produir solucions eficients i sostenibles per a la protecció de cultius, rec per degoteig i el tractament d’aigua.

Anteriorment, va ocupar els càrrecs de vicepresident i CEO de Copcisa Corp. -grup d’empreses de construcció, serveis i energia-, fundador i president d’AERTA –societat dedicada a la promoció i a la construcció de la infraestructura elèctrica necessària per connectar 425MW de generació eòlica a la xarxa d’alta tensió de transport de Red Eléctrica Española (REE) al sud de Catalunya-, fundador i president d’AERE –companyia dedicada a la construcció de la infraestructura elèctrica necessària per connectar 500MW de generació eòlica a la xarxa d’alta tensió de transport de Red Eléctrica Española (REE) entre Catalunya i Aragó-,  fundador i primer president de l’Associació Eòlica de Catalunya (EolicCat), president d’EISSL/Hidrodata -empresa propietària de vint centrals hidroelèctriques per a la producció d’energia elèctrica renovable-, cofundador i primer president de Factorenergia -primera empresa comercialitzadora independent del mercat espanyol-, i vicepresident de Solynova -empresa d’energia solar-.

Així mateix, va ser patró fundador i president de la Fundació Privada d’Empresaris de Catalunya (FemCat) –think tank que té per objectiu afavorir i proposar iniciatives per al progrés i la competitivitat de la societat i l’economia catalanes-, vicepresident i cofundador de l’Associació Catalana de l’Empresa Familiar (ASCEF), tresorer de la Fundació puntCAT, vocal del Ple de la Cambra de Comerç de Barcelona, membre de la Comissió Ètica del Fons Ètic FI del Banc Social de ”la Caixa” i membre fundador del think tank Barcelona Global –orientat a la promoció internacional de Barcelona i a l’obertura internacional de la seva cultura i economia.