• Contacte

Sedó Alabart, Salvador

director de Desenvolupament Sostenible de Foment del Treball

Salvador Sedó Alabart és director de Desenvolupament Sostenible de Foment del Treball, amb responsabilitat sobre les àrees de canvi climàtic, legislació ambiental, residus, aigua, energia, transició energètica, agricultura, medi natural i Agenda 2030.

Nascut a Reus el 3 d’abril de 1969, és enginyer tècnic industrial, especialitzat en Mecànica, per la Universitat Politècnica de Catalunya (UPC) i ha realitzat un postgrau en Lideratge i Gestió Pública a l’Escola de Negocis IESE. Parla català, castellà i anglès amb fluïdesa, i francès i italià de manera òptima.

L’any 1998, va fundar la consultora empresarial i d’enginyeria NISIROS SL on ostenta la posició de president-director. Especialitzada en la internacionalització d’empreses, NISIROS SL dona suport i assessorament a les empreses en l’obertura als mercats exteriors i en la captació d’inversors estrangers en la seva entrada al mercat nacional.

Des del gener de 2016 fins al setembre de 2019, va ser director d’Expansió d’ECONOVA, grup empresarial dedicat a la consultoria en medi ambient, la gestió de residus i la generació i comercialització de combustibles d’origen renovable per a la producció d’energia.

En l’àmbit de la gestió pública, entre el març i el desembre de 2011, va exercir com a director general de Relacions Exteriors del Govern de la Generalitat de Catalunya.

El desembre de 2011 va ser proclamat diputat al Parlament Europeu, càrrec que va ocupar fins al juliol de 2014. Durant aquest període, va ser membre titular de la Comissió d’Indústria, Recerca i Energia (ITRE) i suplent de la Comissió de Llibertats, Justícia i Afers Interiors (LIBE), membre titular de la Delegació per les Relacions amb Sud-àfrica i suplent de la Delegació amb els països de l’Àsia del Sud.

Així mateix, entre el setembre de 2014 i el gener de 2016 va ser senador, actuant com a portaveu de la Comissió d’Afers Exteriors, la Comissió d’Indústria, Energia i Turisme, i la Comissió Mixta per a la Unió Europea, i com a membre de l’Assemblea Parlamentària del Consell d’Europa. També va ser vicepresident-senador de SME Europe (Small and Medium Enterprise Europe).