• Contacte
desembre 4, 2013

Seminari i taula rodona “Noves vies en el desenvolupament del capital humà a les empreses i les organitzacions”

El dimarts 3 de desembre va tenir lloc el seminari i taula rodona ‘Noves vies en el desenvolupament del capital humà a les empreses i les organitzacions’, organitzat en el marc del projecte Plataforma Coneixement, Territori i Innovació (Plataforma CTI) al Palau Macaya de Barcelona.

Aquest acte s’emmarca en el Cicle de conferències ‘Coneixement i Innovació’, que s’orienta a aportar reflexió i debat sobre les àrees de treball de la Plataforma CTI. Aquesta vegada el seminari i taula rodona es va centrar a analitzar i debatre la situació del mercat laboral i el capital humà a Catalunya. L’objectiu d’aquest acte ha estat posar sobre la taula les necessitats i les problemàtiques, en termes de polítiques formatives i ocupacionals, que han d’afrontar les empreses catalanes per a ser competitives.

D’ençà que es va constituir la Plataforma CTI, la situació del mercat laboral i del capital humà ha estat un element central, ja que considera que la capacitació dels treballadors és un element clau a l’hora de disposar d’una economia basada en la capacitat d’innovació que faci les empreses més competitives i que això reverteixi en un desenvolupament social i econòmic sostenible. Per aquest motiu la Plataforma CTI dedicarà els propers mesos a aprofundir en aquest tema.

El Dr. Josep Oliver, catedràtic d’economia aplicada a la Universitat Autònoma de Barcelona, va obrir l’acte amb la conferència titulada ‘Capital humà i crisi econòmica: els reptes a curt i mitjà termini’. En el seu parlament, el professor Oliver va donar les claus per comprendre el moment que viu Catalunya en termes d’ocupació, amb especial èmfasi en l’estructura demogràfica ocupacional i en la manera en què crisi està afectant la població en actiu del país. Entre altres reflexions, el catedràtic destacà que “l’actual piràmide de qualificacions de l’economia catalana no s’adapta a l’estructura productiva” i va assegurar que “cal plantejar-se una política de requalificació dels contingents d’aturats sense qualificació”.

Per tal d’emmarcar el debat, el seminari i taula rodona va comptar amb les aportacions de Rita Asplund, directora de Recerca de l’Institut d’Economia de Finlàndia i Theodoros Ktistakis, responsable de Formació de Festo Didactic GmbH d’Alemanya, en la sessió titulada ‘Capital humà, mercat de treball i formació: perspectives internacionals’. D’una banda, la Dra. Asplund va destacar, a partir de l’anàlisi sobre el mercat laboral i les tendències de formació ocupacional a Europa, “la importància de disposar de dades pròpies sobre el país per a analitzar la situació i no dependre de dades externes o comparatives poc clares”.

D’altra banda, el Dr. Ktistakis va explicar l’experiència de Festo en els programes de formació dual en tots els països on l’empresa és present. Ktistakis destacà la importància que té el fet que les empreses que desenvolupin plans de formació dual ho facin d’una manera estratègica i adaptant-se per treure’n el màxim profit. En aquest sentit, explicà com a Festo han aconseguit que els estudiants de programes de formació dual es converteixin en la columna vertebral de l’atracció de talent a les respectives divisions de l’empresa mitjançant un pla de carrera realista i efectiu.

La jornada va acabar amb la taula rodona ‘Noves vies en el desenvolupament del capital humà a les empreses i organitzacions a Catalunya’, amb la participació de Melcior Arcarons, director general de Formació Professional Inicial i Ensenyaments de Règim Especial de la Generalitat de Catalunya; Jordi Esteller, vicepresident de PIMEC; Xavier Segura, director General de Festo; i Joan Busquiel, director adjunt de Sigma.

En aquesta taula rodona van destacar dues idees principals. D’una banda, la necessitat d’aprofundir en la formació dual com una eina per a formar professionals adaptats a les necessitats de les empreses; de l’altra, la necessitat de canviar la cultura de les empreses per què siguin capaces d’entendre que, a curt termini, s’han d’adaptar a la formació dual i que, a llarg termini, és una inversió en la formació dels professionals que repercutirà en el futur en la seva competitivitat.