• Contacte

18 octubre 2022 – 19 octubre 2022

2022. Regions i ciutats del coneixement. Estratègies per al progrés social i econòmic

Regions i ciutats del coneixement. Estratègies per al progrés social i econòmic

Catalunya es troba immersa en un canvi d’època, fruit de les transformacions socials, econòmiques, culturals i tecnològiques del món als inicis del segle XXI. En aquest context, el coneixement, el capital humà i la innovació es converteixen, cada cop més, en variables crítiques pel progrés social i econòmic de qualsevol territori. La innovació i el coneixement esdevenen, així, imprescindibles per a millorar la competitivitat de les empreses a escala regional i global

Les regions i les ciutats del coneixement seran aquelles que es dotin de les estratègies, les polítiques i els instruments de política pública que els permetin sumar les capacitats dels seus actors (empreses, universitats i centres de recerca, institucions públiques, societat civil i entitats del tercer sector) i generar agendes compartides que multipliquin les seves potencialitats. La inversió sostinguda en recerca, formació i innovació, i la col·laboració público-privada esdevenen imprescindibles.

Diverses ciutats i regions catalanes estan immerses en iniciatives de desenvolupament de la innovació i d’aliança entre els actors. El Pacte Nacional per a la Societat del Coneixement, aprovat recentment, inclou un capítol específic a la promoció de les regions i les ciutats del coneixement, amb instruments ad hoc pel seu desplegament en els propers anys.

En aquest context, les VIII Jornades Catalunya Futura es centren en l’anàlisi i la concertació entre els agents per a la potenciació de les regions i les ciutats del coneixement al nostre país. Les Jornades constitueixen un espai de reflexió, de diàleg i de proposta d’alt valor estratègic on es tracten amb profunditat els principals reptes del país en els àmbits del coneixement, la innovació i la formació. Les Jornades estan restringides a la participació d’una quarantena d’autoritats acadèmiques, responsables polítics, directius del món empresarial i representants de la societat civil. Les Jornades tenen la seva continuació en els Seminaris Catalunya Futura que, essent oberts al públic, cerquen promoure la discussió i l’intercanvi d’experiències i bones pràctiques entre els diversos agents amb el recolzament d’experts de primer nivell, tant nacionals com internacionals.