• Contacte

15 desembre 2020 – 15 desembre 2020

2020. La formació dual universitària per a la societat del coneixement

Seminari organitzat per l’Associació Catalana d’Universitats Públiques
en col·laboració amb la Fundació “la Caixa”

Data: 15 de desembre de 2020
Format: En línia i obert a totes les persones interessades
Enllaç a la sala virtual: https://zoom.us/j/92559798923

FORMULARI D’INSCRIPCIÓ

La capacitat de resoldre problemes i prendre decisions, així com la formació pràctica, són competències a millorar en la majoria de les titulacions universitàries, atenent les enquestes que recullen l’opinió del col·lectiu ocupador sobre la formació de les persones graduades, elaborades al llarg dels darrers anys per l’Agència per a la Qualitat del Sistema Universitari de Catalunya.

En aquest sentit, la formació dual, basada en el principi de complementarietat dels aprenentatges en un entorn acadèmic i en un de professional, pot afavorir l’adequació entre les competències i habilitats que els joves adquireixen a la universitat i les requerides per la societat i el mercat de treball. Alhora, pot constituir una eina adequada per a la millora de l’ocupabilitat dels titulats. Especialment rellevant pot resultar enfront dels canvis disruptius en el futur del treball provocats pels avenços tecnològics i en períodes complexos com els de les últimes crisis econòmiques i socials.

Aquesta modalitat formativa demana estrènyer fortament els llaços de col·laboració entre els mons universitari i empresarial, responsables ambdós de la formació, l’avaluació i el seguiment de l’aprenent. A més, necessita comptar amb la complicitat de les institucions, encarregades d’establir el marc legal necessari per mitjà de l’impuls de referències contractuals específiques, de polítiques de finançament i d’un reconeixement acadèmic oficial dels estudis. En definitiva, requereix incidir en diversos àmbits: polític i institucional, d’organització i d’enginyeria pedagògica.

Més enllà de l’exitós Pla de Doctorats Industrials de la Generalitat de Catalunya, que ha permès entre els anys 2012 i 2019 la realització de més de 600 projectes, en el sistema universitari català s’estan duent a terme alguns programes pilot de formació dual abastant un nombre encara limitat d’itineraris, en el si de titulacions de grau i màster, i beneficiant un nombre reduït d’alumnes.

Davant de l’aprovació del Pacte Nacional per a la Societat del Coneixement, que promou la formació dual universitària, l’Associació Catalana d’Universitats Públiques (ACUP), en col·laboració amb la Fundació ”la Caixa”, organitza el VII Seminari Catalunya Futura titulat La formació dual universitària per a l’impuls de la societat del coneixement. El Seminari s’emmarca en les activitats de la iniciativa Plataforma Coneixement, Territori i Innovació (Plataforma CTI) i rep el suport de la Secretaria d’Universitats i Recerca de la Generalitat de Catalunya.

L’exemple de països europeus, com França i Alemanya, i d’altres territoris de l’Estat espanyol, com el País Basc, així com els resultats de projectes europeus en aquesta matèria, poden ser font d’inspiració per al desenvolupament d’una estratègia de formació dual universitària a Catalunya.