• Contacte

29 octubre 2020 – 29 octubre 2020

2020. La crisi de la Covid-19: una oportunitat per accelerar la implementació de l’Agenda 2030

Data: 29 d’octubre de 2020
Lloc: En línia

En només uns pocs mesos, la lluita contra la pandèmia de la Covid-19 i les seves nefastes conseqüències, tant pel que fa a la dramàtica pèrdua de centenars de milers de vides humanes com  als seus demolidors impactes socioeconòmics, s’han convertit en la principal prioritat de tots els països del món. Es tracta d’un moment de gran transcendència que marcarà el destí de la present i de les futures generacions i que, com a tal, requereix una decisiva resposta a escala global i local, coordinada i solidària.

Batejada com la Dècada d’Acció per al Compliment de l’Agenda 2030, la segona dècada del segle XXI començava amb una forta voluntat política dels estats per impulsar plans que acceleressin el ple assoliment dels Objectius de Desenvolupament Sostenible (ODS) adoptats l’any 2015 per les Nacions Unides sota el lema de “no deixar ningú enrere”. I és que feta una comprensiva revisió del progrés del primer cicle d’implementació de l’Agenda 2030, es constatava que, malgrat l’avenç aconseguit en diversos àmbits, per a alguns dels ODS, aquest havia estat massa lent o, fins i tot, s’havia produït una regressió. Tots els agents de la societat (governs, empreses, patronals i sindicats, universitats i centres de recerca, mitjans de comunicació, societat civil, comunitats i individus) eren, doncs, interpel·lats a mobilitzar-se a través d’actuacions a nivell mundial, local i individual per donar resposta als grans reptes del nostre present com són, entre d’altres, l’erradicació de la pobresa, la protecció del planeta i la garantia de la prosperitat de tots.

Amb la irrupció de la Covid-19, i la subseqüent crisi global bessona, sanitària i econòmica, l’Agenda 2030 no només segueix plenament vigent sinó que esdevé més rellevant que mai. En aquest sentit, les Nacions Unides van publicar el passat mes de març l’informe Shared Responsability, Global Solidarity: Responding to the socio-economic impacts of COVID-19 que examina com la pandèmia ha resultat ser un punt d’inflexió que ha afectat, en la majoria dels casos de forma negativa, tots i cadascun dels ODS de l’Agenda 2030, i ens convida a reforçar el nostre compromís amb els mateixos tot concebent-los com un full de ruta compartit cap a un futur més sostenible i inclusiu, fonamental per vèncer aquesta crisi i preparar-nos per encarar millor les que vindran.  

La Covid-19 ens portarà a una nova realitat on caldrà repensar molts aspectes: des de la necessitat de canviar la relació de les persones amb el medi ambient, fins a la importància de la governança i els lideratges globals, passant per la urgència de modificar els models de producció i consum imperants, prioritzar la inversió en recerca i innovació, assegurar la resiliència dels sistemes de salut públics, o salvaguardar drets fonamentals com la privacitat davant l’amenaça de la vigilància massiva en favor de la seguretat.

Al llarg de les VI Jornades Catalunya Futura, titulades La crisi de la Covid-19: una oportunitat per accelerar la implementació de l’Agenda 2030 i celebrades en el marc de la iniciativa Plataforma Coneixement, Territori i Innovació (Plataforma CTI), s’abordaran tres dimensions essencials d’aquesta crisi -l’ecològica, la socioeconòmica i la del coneixement-, sempre des de la reflexió, l’anàlisi i el treball conjunt dels actors i la voluntat de crear col·laboracions i aliances significatives per afrontar-la.